Privacy Beleid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, is helder en duidelijk: er dient fatsoenlijk en inzichtelijk gebruik gemaakt te worden van persoonsgegevens.

Het bestuur van het seniorenorkest "De Vriendenkring" dient voor het goed functioneren van de vereniging alle leden maximaal te informeren over o.a. de voortgang van de vereniging, optredens en evenementen. Tevens kunnen er foto's, filmpjes van alle leden op het internet, sociale media of in de app geplaatst worden. Groepsfoto's  kunnen ook geplaatst worden in print uitingen zoals b.v. kranten of flyers ter promotie van onze activiteiten of als nieuwsbericht.

Toestemming wordt aan ieder lid gevraagd voor de volgende gegevensverwerkingen:

1. Naam/adres / telefoonnummer / emailadres / geboortedatum en instrument van ieder lid via onze ledenlijst beschikbaar te stellen, ten behoeve van onderling kontakt, het verzenden van mededelingen en nieuwsbrieven en innen van contributie.

2. Publiceren van foto's en/of filmpjes, gemaakt van ieder lid tijdens o.a. optredens/repetities, op de internet website van "De Vriendenkring" en/of op sociale media, zoals Facebook, Instagram en Whatsapp.

3. Publiceren van foto's van ieder lid in diverse print uitingen t.b.v. promotionele uitingen van "De Vriendenkring".

4. Naam en telefoonnummer van ieder lid via de groepsapp beschikbaar te stellen (indien van toepassing) i.v.m. interne communicatie van het bestuur naar alle leden.

Gelet op bovenstaande dient Ieder lid  zijn of haar toestemming, schriftelijk, te geven aan het bestuur. Voor nieuwe gegevensverklaringen vraagt het bestuur van "De Vriendenkring" opnieuw om toestemming. Mocht een lid niet akkoord gaan, dan dient zij of hij dit duidelijk schriftelijk aan te geven bij het bestuur, de secretaris, zodat deze actie kan ondernemen.

 

"De Vriendenkring" bewaart de verkregen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond wat de wet vereist.